21. Dany jest zbiór A = a) Wypisz liczby niewymierne należące do zbioru A. b) Ustaw liczby wymierne należące do zbioru A w kolejności od najmniejszej do największej.

21. Dany jest zbiór A = a) Wypisz liczby niewymierne należące do zbioru A. b) Ustaw liczby wymierne należące do zbioru A w kolejności od najmniejszej do największej.