22. Podaj przykład liczby: a) wymiernej, która spełnia warunek: 4/13 < 2/13 - x < 5/13 b) niewymiernej y, która spełnia warunek: 2sqrt(2) < sqrt(2) + 4y < 3sqrt(2) .

 22. Podaj przykład liczby: a) wymiernej, która spełnia warunek: 4/13 < 2/13 – x < 5/13 b) niewymiernej y, która spełnia warunek: 2sqrt(2) < sqrt(2) + 4y < 3sqrt(2) .