23. Dane są liczby: x = 0, 2(5) oraz y = 0, 4(12) . Znajdź rozwinięcie dziesiętne liczby x + y :

23. Dane są liczby: x = 0, 2(5) oraz y = 0, 4(12) . Znajdź rozwinięcie dziesiętne liczby x + y :