23. Funkcja liniowafjest opisana wzorem: f(x) = (2x – 1) ^ 2 – (x – 2)(2 + x) – 3x * (x – 2) .

23. Funkcja liniowafjest opisana wzorem: f(x) = (2x – 1) ^ 2 – (x – 2)(2 + x) – 3x * (x – 2) .