...

22. Wyznacz wzór funkcji liniowej wiedząc, że ta funkcja przyjmuje wartości ujem ne wtedy i tylko wtedy, gdy x in(7,+ infty) , a do jej wykresu należy punkt (- 1, 4) .

  1. Wyznacz wzór funkcji liniowej wiedząc, że ta funkcja przyjmuje wartości ujem ne wtedy i tylko wtedy, gdy x in(7,+ infty) , a do jej wykresu należy punkt (- 1, 4) .

Zobacz!