21. Dana jest funkcja liniowa f(x) = 3x – 19 . a) b) Oblicz, dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości nie mniejsze od 2.

21. Dana jest funkcja liniowa f(x) = 3x – 19 . a) b) Oblicz, dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości nie mniejsze od 2.