...

20. Naszkicuj wykres funkcji liniowej f(x) = – 2x + 6 . Następnie odczytaj z wykresu: a) która z liczb jest większa: f(2 – sqrt(3)) czy f(2 + sqrt(3)) b) dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości ujemne.

20. Naszkicuj wykres funkcji liniowej f(x) = – 2x + 6 . Następnie odczytaj z wykresu: a) która z liczb jest większa: f(2 – sqrt(3)) czy f(2 + sqrt(3)) b) dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości ujemne. 

Zobacz!