...

19. Funkcja fjest określona wzorem f(x) = – 3x + 5 , gdzie x in N Czy funkcja f ma miejsce zerowe? N. a) b) Czy funkcja fprzyjmuj * epsilon wartość największą? Uzasadnij odpowiedzi na postawione pytania.

19. Funkcja fjest określona wzorem f(x) = – 3x + 5 , gdzie x in N Czy funkcja f ma miejsce zerowe? N. a) b) Czy funkcja fprzyjmuj * epsilon wartość największą? Uzasadnij odpowiedzi na postawione pytania. 

Zobacz!