18. Naszkicuj wykres funkcji liniowej y = x/3 – 2 i omów jej własności.

18. Naszkicuj wykres funkcji liniowej y = x/3 – 2 i omów jej własności.