17. Wykres funkcji liniowej f przechodzi przez punkty M(12, 84) * i * N * (- 10, – 180) . a) Wyznacz wzór funkcji f. b) Oblicz miejsce zerowe tej funkcji.

17. Wykres funkcji liniowej f przechodzi przez punkty M(12, 84) * i * N * (- 10, – 180) . a) Wyznacz wzór funkcji f. b) Oblicz miejsce zerowe tej funkcji.