23. Wyznacz liczby tego układu para liczb. a i b tak, aby rozwiązaniem układu równań była podana obok bx – ay = – 18, \qquad (a – 2b) * x – by = 2 (- 4, 6) b) (b + 0, 5a) * x + ay > – 2, \qquad 2(a – b) * x – 4y = 4b + a ) (2,-3 a)

23. Wyznacz liczby tego układu para liczb. a i b tak, aby rozwiązaniem układu równań była podana obok bx – ay = – 18, \qquad (a – 2b) * x – by = 2 (- 4, 6) b) (b + 0, 5a) * x + ay > – 2, \qquad 2(a – b) * x – 4y = 4b + a ) (2,-3 a)