24. Wyznacz współczynniki a, b we wzorze funkcji liniowej je je wykres przechodzi przez punkt P(- 4, 6) f(x) = ax + b wiedząc, , a miejscem zerowym tej funkcji jest

24. Wyznacz współczynniki a, b we wzorze funkcji liniowej je je wykres przechodzi przez punkt P(- 4, 6) f(x) = ax + b wiedząc, , a miejscem zerowym tej funkcji jest