25. Funkcje liniowe f(x) = 2x – m + 12 12 oraz g(x) = – 0, 5x + m dla argumentu 6 przyjmują tę samą wartość. Oblicz mi podaj rzędna punktu, w którym wykresy funk cji fig się przecinają.

25. Funkcje liniowe f(x) = 2x – m + 12 12 oraz g(x) = – 0, 5x + m dla argumentu 6 przyjmują tę samą wartość. Oblicz mi podaj rzędna punktu, w którym wykresy funk cji fig się przecinają.