26. Trzy proste opisane odpowiednio równaniami 2x-3y =5 2x-3y=5 1 2 , 4x – y = 1 przecinają się w tym samym punkcie. a) Wyznacz współrzędne tego punktu. b) Oblicz a

26. Trzy proste opisane odpowiednio równaniami 2x-3y =5 2x-3y=5 1 2 , 4x – y = 1 przecinają się w tym samym punkcie. a) Wyznacz współrzędne tego punktu. b) Oblicz a