...

24. Pewna substancja radioaktywna ma masę 50 gramów, a rozpad tej substancji powoduje zmniejszenie jej masy o 20% kazdego roku. a) Napisz wzór funkcji M(t) opisującej

Pewna substancja radioaktywna ma masę 50 gramów, a rozpad tej substancji powoduje zmniejszenie jej masy o 20% kazdego roku. a) Napisz wzór funkcji M(t) opisującej

Zobacz!