24. Rozłóż wyrażenia na czynniki: a) 9 – x ^ 4 25 – 4 * (x – y) ^ 2 c) b) 2x ^ 2 – 16x + 32 d) (2x – 1) – y(1 – 2x) [y ^ 3 / (y ^ 2 * y ^ 3)] ^ 4 / ([(1/y) ^ 4 * 1/(y ^ – 2)] ^ – 3)

24. Rozłóż wyrażenia na czynniki: a) 9 – x ^ 4 25 – 4 * (x – y) ^ 2 c) b) 2x ^ 2 – 16x + 32 d) (2x – 1) – y(1 – 2x) [y ^ 3 / (y ^ 2 * y ^ 3)] ^ 4 / ([(1/y) ^ 4 * 1/(y ^ – 2)] ^ – 3)