25. Sprowadź wyrażenie y: (y y ): y = sqrt(2sqrt(2)) staci i oblicz jego wartość dla y= y y ne0 , do najprostszej po

25. Sprowadź wyrażenie y: (y y ): y = sqrt(2sqrt(2)) staci i oblicz jego wartość dla y= y y ne0 , do najprostszej po