...

25. Na rysunku obok znajduje się wykres ilustrujący zależność między liczbą litrów a benzyny w zbiorniku, liczbą przejechanych kilometrów przez panią Ewę w czasie podróży samochodem nad Bałtyk, na trasie 500 km. 60 50 40 30 20 10 100 200 300 400 500 600 700 [km) a) Oblicz, ile średnio litrów benzyny na sto kilometrów spala samochód pani Ewy. b) Napisz wzór funkcji określającej zależność między liczbą litrów benzyny w zbior niku, a liczbą przejechanych kilometrów na tej trasie. ) W kolejnym roku pani Ewa planuje wybrać się samochodem w góry. W zbiorniku mieści się 50 litrów benzyny. Napisz wzór funkcji k, określającej liczbę przeje chanych kilometrów w zależności od ilości v spalanej benzyny, bez tankowania, i naszkicuj wykres tej funkcji.

25. Na rysunku obok znajduje się wykres ilustrujący zależność między liczbą litrów a benzyny w zbiorniku, liczbą przejechanych kilometrów przez panią Ewę w czasie podróży samochodem nad Bałtyk, na trasie 500 km. 60 50 40 30 20 10 100 200 300 400 500 600 700 [km) a) Oblicz, ile średnio litrów benzyny na sto kilometrów spala samochód pani Ewy. b) Napisz wzór funkcji określającej zależność między liczbą litrów benzyny w zbior niku, a liczbą przejechanych kilometrów na tej trasie. ) W kolejnym roku pani Ewa planuje wybrać się samochodem w góry. W zbiorniku mieści się 50 litrów benzyny. Napisz wzór funkcji k, określającej liczbę przeje chanych kilometrów w zależności od ilości v spalanej benzyny, bez tankowania, i naszkicuj wykres tej funkcji. 

Zobacz!