26. We wspólnym układzie współrzędnych sporządź wykresy funkcji liniowych określonych wzorami: f(x) = 2/3 * x – 4ig * (x) = – 2x + 4 . zerowe funkcji g. a) Oblicz miejsce zerowe funkcji f oraz miejsce b) Podaj zbiór wszystkich argumentów, dla których obie funkcje przyjmują jedno cześnie wartości ujemne. c) Oblicz współrzędne punktu przecięcia się wykresów tych funkcji i sprawdź po prawność rozwiązania z rysunkiem. d) Podaj, dla jakich argumentów wartości funkcji f są większe od wartości funkcji g.

26. We wspólnym układzie współrzędnych sporządź wykresy funkcji liniowych określonych wzorami: f(x) = 2/3 * x – 4ig * (x) = – 2x + 4 . zerowe funkcji g. a) Oblicz miejsce zerowe funkcji f oraz miejsce b) Podaj zbiór wszystkich argumentów, dla których obie funkcje przyjmują jedno cześnie wartości ujemne. c) Oblicz współrzędne punktu przecięcia się wykresów tych funkcji i sprawdź po prawność rozwiązania z rysunkiem. d) Podaj, dla jakich argumentów wartości funkcji f są większe od wartości funkcji g.