...

25. Podstawą ostrosłupa ABCS jest trójkąt prostokątny ABC, w którym przypro stokątne mają długość: AC = 10 cm, BC= 24 cm. Spodkiem wysokości ostrosłupa jest wierzchołek C. Wiedząc, że wysokość tego ostrosłupa jest równa 24 cm, oblicz a) długość boków trójkąta ABS, b) tangens kąta dwuściennego między płaszczyzną (ABS) płaszczyzną podstawy

25. Podstawą ostrosłupa ABCS jest trójkąt prostokątny ABC, w którym przypro stokątne mają długość: AC = 10 cm, BC= 24 cm. Spodkiem wysokości ostrosłupa jest wierzchołek C. Wiedząc, że wysokość tego ostrosłupa jest równa 24 cm, oblicz a) długość boków trójkąta ABS, b) tangens kąta dwuściennego między płaszczyzną (ABS) płaszczyzną podstawy

Zobacz!