...

25. W klasach trzecich szkoły podstawowej zorganizowano koło taneczne, na które uczęszczają dzieci według tabeli zamieszczonej poniżej. Klasa III a 5 10 III b III c Dziewczęta Chłopcy 6 3 9 7 Wybieramy losowo kolejno dwie osoby z tej grupy. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, ze wylosujemy: dwóch chłopców, b) co najmniej jedną dziewczynkę z klasy III c c) chłopca dziewczynkę z tej samej klasy, d) dwie dziewczynki z różnych klas. 4 Rachunek prawdopodobieństwa 109

25. W klasach trzecich szkoły podstawowej zorganizowano koło taneczne, na które uczęszczają dzieci według tabeli zamieszczonej poniżej. Klasa III a 5 10 III b III c Dziewczęta Chłopcy 6 3 9 7 Wybieramy losowo kolejno dwie osoby z tej grupy. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, ze wylosujemy: dwóch chłopców, b) co najmniej jedną dziewczynkę z klasy III c c) chłopca dziewczynkę z tej samej klasy, d) dwie dziewczynki z różnych klas. 4 Rachunek prawdopodobieństwa 109

Zobacz!