25. W trójkącie ABC, w którym |AC| < |BC| , wysokość CD jest równa . Sy metralna boku AB przecina bok AB w punkcie E, a bok BC w punkcie F. Wiedząc, że |EF| = 3 cm , oblicz |AD| : DB.

25. W trójkącie ABC, w którym |AC| < |BC| , wysokość CD jest równa . Sy metralna boku AB przecina bok AB w punkcie E, a bok BC w punkcie F. Wiedząc, że |EF| = 3 cm , oblicz |AD| : DB.