26. W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne mają długość: |Ac| = 6 cm . Oblicz: |AB| = 8 cm a) długość odcinka DE symetralnej boku BC, zawartego w trójkącie ABC, b) długość odcinka CF dwusiecznej kąta ACB. t rójkąt ABC wpisano okrąg. Wiedząc, że | |AB| = 20 cm, |AC| = 16 cm oraz

26. W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne mają długość: |Ac| = 6 cm . Oblicz: |AB| = 8 cm a) długość odcinka DE symetralnej boku BC, zawartego w trójkącie ABC, b) długość odcinka CF dwusiecznej kąta ACB. t rójkąt ABC wpisano okrąg. Wiedząc, że | |AB| = 20 cm, |AC| = 16 cm oraz