27. W |BC| = 12 cm oblicz długości odcinków: a) na jakie punkty styczności podzieliły bok AB, b) na jakie dwusieczna kąta ACB podzieliła bok AB.

27. W |BC| = 12 cm oblicz długości odcinków: a) na jakie punkty styczności podzieliły bok AB, b) na jakie dwusieczna kąta ACB podzieliła bok AB.