...

26. Przez wierzchołek A kąta ostrego rombu ABCD dwa wierzchołki B i D kątów rozwartych przechodzi okrąg. Dzieli on dłuższą przekątną na odcinki AE i FC w taki sposób, że AE-18- 1 |EC|=52. Oblicz; a) pole rombu b) wysokość rombu c) sinus kąta ostrego rombu.

26. Przez wierzchołek A kąta ostrego rombu ABCD dwa wierzchołki B i D kątów rozwartych przechodzi okrąg. Dzieli on dłuższą przekątną

na odcinki AE i FC w taki sposób, że AE-18-

1 |EC|=52. Oblicz;

a) pole rombu

b) wysokość rombu

c) sinus kąta ostrego rombu.

Zobacz!