26. Wykaż, że jeśli wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji y = – 1/2 * x ^ 2 + 2bx – 8 znajduje się w układzie współrzędnych pod osią OX, to b in(-2,2) D

26. Wykaż, że jeśli wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji y = – 1/2 * x ^ 2 + 2bx – 8 znajduje się w układzie współrzędnych pod osią OX, to b in(-2,2) D