27. Wykaż, że jeśli zbiór wartości funkcji kwadratowej y = – x ^ 2 + 2kx – 3 jest prze działem (- infty,1 rangle , to lub k = 2; k = – 2 D

27. Wykaż, że jeśli zbiór wartości funkcji kwadratowej y = – x ^ 2 + 2kx – 3 jest prze działem (- infty,1 rangle , to lub k = 2; k = – 2 D