28. Przekątne równoległoboku mają długość 10 cm i 8 cm. Wykaż, że obwód czwo D rokąta powstałego z połączenia kolejno środków boków tego równoległoboku jest równy 18 cm.

28. Przekątne równoległoboku mają długość 10 cm i 8 cm. Wykaż, że obwód czwo D rokąta powstałego z połączenia kolejno środków boków tego równoległoboku jest równy 18 cm.