27. W wiedząc, że wyraża się ona liczbą całkowitą.

 27. W wiedząc, że wyraża się ona liczbą całkowitą.