26. Dany jest trójkąt równoramienny ABC S 1 |AB|=|BC| , o obwodzie 200 cm. W trójka cie tym poprowadzono środkowe AD I CE. Obwód trójkąta ACE jest o 20 cm większy od obwodu trójkąta ABD. Oblicz długości boków trójkąta ABC. trójkącie dwa boki mają długość 3,15 i 0,78. Wyznacz długość trzeciego boku,

 26. Dany jest trójkąt równoramienny ABC S 1 |AB|=|BC| , o obwodzie 200 cm. W trójka cie tym poprowadzono środkowe AD I CE. Obwód trójkąta ACE jest o 20 cm większy od obwodu trójkąta ABD. Oblicz długości boków trójkąta ABC. trójkącie dwa boki mają długość 3,15 i 0,78. Wyznacz długość trzeciego boku,