25. Rozpatrujemy trójkąty, których boki są kolejnymi liczbami naturalnymi, a ob jest mniejszy od 17. wód a) Wyznacz długości boków trójkąta, który ma największy obwód. b) Dla wyznaczonego trójkąta oblicz długość odcinka łączącego środki dwóch krót szych boków.

25. Rozpatrujemy trójkąty, których boki są kolejnymi liczbami naturalnymi, a ob jest mniejszy od 17. wód a) Wyznacz długości boków trójkąta, który ma największy obwód. b) Dla wyznaczonego trójkąta oblicz długość odcinka łączącego środki dwóch krót szych boków.