24. Oblicz długości boków trójkąta równoramiennego ABC wiedząc, że |AB| = 2a + 5 , |BC| = a + 6, |CA| = 4a – 1 .

24. Oblicz długości boków trójkąta równoramiennego ABC wiedząc, że |AB| = 2a + 5 , |BC| = a + 6, |CA| = 4a – 1 .