23. W trójkącie ABC przedłużono bok AB poza wierzchołek Biodłożono odcinek BD, równy odcinkowi BC. Połączono punkty ci o wykaz, že |er[DA|= 1 2 |

23. W trójkącie ABC przedłużono bok AB poza wierzchołek Biodłożono odcinek BD, równy odcinkowi BC. Połączono punkty ci o wykaz, že |er[DA|= 1 2 |<CBA|. .