22. W trójkącie ABC dwusieczna poprowadzona z wierzchołka C przecina przeciw legły bok w punkcie D. Wiedząc, że langle BDC|=100 ° i że odcinek CD jest równy jedne mu z boków wychodzących z wierzchołka , oblicz miary katów trójkąta ABC. D

22. W trójkącie ABC dwusieczna poprowadzona z wierzchołka C przecina przeciw legły bok w punkcie D. Wiedząc, że langle BDC|=100 ° i że odcinek CD jest równy jedne mu z boków wychodzących z wierzchołka , oblicz miary katów trójkąta ABC. D 

Chcę dostęp do Akademii!