...

29. Boki czworokąta ABCD mają długość: [AB] = 8, BC = 3, |AD| = |CD| = 5. Wiedząc, że na tym czworokącie można opisać okrąg, oblicz: a) pole czworokąta ABCD b) miarę kąta ostrego między przekątnymi.

29. Boki czworokąta ABCD mają długość: [AB] = 8, BC = 3, |AD| = |CD| = 5. Wiedząc, że na tym czworokącie można opisać okrąg, oblicz: a) pole czworokąta ABCD b) miarę kąta ostrego między przekątnymi.

Zobacz!