29. Wykaż, że równanie 2x ^ 2 – (k + 1) * x + 2 = 0 ma rozwiązanie tylko wtedy, gdy k epsilon(- infty,-5) cup langle3,+ infty) D

29. Wykaż, że równanie 2x ^ 2 – (k + 1) * x + 2 = 0 ma rozwiązanie tylko wtedy, gdy k epsilon(- infty,-5) cup langle3,+ infty) D