30. Wykaż, że nierówność 2x ^ 2 + (k + 3) * x + 8 > 0 jest spełniona przez każdą liczbę rzeczywistą x tylko wtedy, gdy k in(-11,5)

30. Wykaż, że nierówność 2x ^ 2 + (k + 3) * x + 8 > 0 jest spełniona przez każdą liczbę rzeczywistą x tylko wtedy, gdy k in(-11,5)