...

3.1. Który z poniższych grafów jest grafem funkcji odwzorowującej zbiór X w Odpowiedź uzasadnij. a) Y b) Х 1 3 5 Y zbiór Y? b c) X d) Х a 3.3 W przypadku funkcji podaj jej dziedzinę i zbiór wartości.

3.1. Który z poniższych grafów jest grafem funkcji odwzorowującej zbiór X w Odpowiedź uzasadnij. a) Y b) Х 1 3 5 Y zbiór Y? b c) X d) Х a 3.3 W przypadku funkcji podaj jej dziedzinę i zbiór wartości. 

Zobacz!