...

3.2. Które z podanych przyporządkowań są funkcjami? Odpowiedź uzasadnij. Każdemu państwu europejskiemu przyporządkowujemy jego obecną stolicę. b) Każdemu aktorowi filmowemu przyporządkowujemy tytuł filmu, w którym zagrał. a) c) Każdemu uczniowi Twojej klasy przyporządkowujemy ocenę z matematyki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. d) Każdej liczbie całkowitej przyporządkowujemy jej kwadrat.

3.2. Które z podanych przyporządkowań są funkcjami? Odpowiedź uzasadnij. Każdemu państwu europejskiemu przyporządkowujemy jego obecną stolicę. b) Każdemu aktorowi filmowemu przyporządkowujemy tytuł filmu, w którym zagrał. a) c) Każdemu uczniowi Twojej klasy przyporządkowujemy ocenę z matematyki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. d) Każdej liczbie całkowitej przyporządkowujemy jej kwadrat. 

Zobacz!