...

3.3. Wykonaj siedem rzutów kostką sześcienną do gry. Każdemu rzutowi przypo rządkuj liczbę wyrzuconych oczek (zakładamy, że kostka tak upadnie, że za każdym razem będziemy mogli odczytać wynik). Zapisz otrzymane pary liczb w postaci: \ (x,y) : x – n numer rzutu, y – liczba otrzymanych oczek). Podaj dziedzinę opisanej w ten sposób funkcji, zbiór wartości tej funkcji oraz war tość funkcji dla argumentu 4. odwzorowuje zbiór X=\ 1,4,5,7,8\ } w zbiór

3.3. Wykonaj siedem rzutów kostką sześcienną do gry. Każdemu rzutowi przypo rządkuj liczbę wyrzuconych oczek (zakładamy, że kostka tak upadnie, że za każdym razem będziemy mogli odczytać wynik). Zapisz otrzymane pary liczb w postaci: \ (x,y) : x – n numer rzutu, y – liczba otrzymanych oczek). Podaj dziedzinę opisanej w ten sposób funkcji, zbiór wartości tej funkcji oraz war tość funkcji dla argumentu 4. odwzorowuje zbiór X=\ 1,4,5,7,8\ } w zbiór 

Zobacz!