...

3.1. Odpowiedz na następujące pytania. a) Czym zajmuje się statystyka opisowa? b) W jaki sposób przeprowadza się obserwację statystyczną? c) Co nazywamy próbą? d) Jakie cechy statystyczne nazywamy cechami mierzalnymi, a jakie cechami niemie. rzalnymi? Podaj po trzy przykłady cech mierzalnych oraz cech niemierzalnych.

3.1. Odpowiedz na następujące pytania. a) Czym zajmuje się statystyka opisowa? b) W jaki sposób przeprowadza się obserwację statystyczną? c) Co nazywamy próbą? d) Jakie cechy statystyczne nazywamy cechami mierzalnymi, a jakie cechami niemie. rzalnymi? Podaj po trzy przykłady cech mierzalnych oraz cech niemierzalnych.

Zobacz!