3.101. Wykres funkcji f jest przedstawiony na rysunku obok. Na podstawie tego wykresu podaj: a) dziedzinę funkcji f; b) zbiór wszystkich tych argumentów, dla których wartość funkcji f wynosi 2; c) najmniejszą oraz największą wartość funk cji f (o ile istnieją); d) maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f. 1 y = f(x) -3- +3 +1 y = f(x) 4 5 – 4 -2 -1 6 f(x)= 2x, ies||x in\ -2,-1,0\ \\ 3-x, if li x in\ 1,2,3,4\

3.101. Wykres funkcji f jest przedstawiony na rysunku obok. Na podstawie tego wykresu podaj: a) dziedzinę funkcji f; b) zbiór wszystkich tych argumentów, dla których wartość funkcji f wynosi 2; c) najmniejszą oraz największą wartość funk cji f (o ile istnieją); d) maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f. 1 y = f(x) -3- +3 +1 y = f(x) 4 5 – 4 -2 -1 6 f(x)= 2x, ies||x in\ -2,-1,0\ \\ 3-x, if li x in\ 1,2,3,4\