3.102. Narysuj wykresfunkcji fokreślonej wzorem f(x) =< Następnie: a) Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji f. b) Wyznacz zbiór wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji f są niedo datnie. c) Oblicz iloczyn argumentów, dla których funkcja f przyjmuje największą i naj mniejszą wartość.

 3.102. Narysuj wykresfunkcji fokreślonej wzorem f(x) =< Następnie: a) Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji f. b) Wyznacz zbiór wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji f są niedo datnie. c) Oblicz iloczyn argumentów, dla których funkcja f przyjmuje największą i naj mniejszą wartość.