3.103. Narysuj wykres funkcji f określonej wzorem f(x)= -4 x ,jesii x in\ -\\ 3,jesii x in\ 0,3 ) x in\ 0,3,4,5\ x in\ -4,-2,-1,1,2\ .Następnie odpowiedz na pytania poniżej. a) Czy zachodzi równość f(- 2) f(- 1) = f(1) * f * (2) ? b) Czy funkcja f jest różnowartościowa? c) Czy funkcja f ma miejsca zerowe?

 3.103. Narysuj wykres funkcji f określonej wzorem f(x)= -4 x ,jesii x in\ -\\ 3,jesii x in\ 0,3 ) x in\ 0,3,4,5\ x in\ -4,-2,-1,1,2\ .Następnie odpowiedz na pytania poniżej. a) Czy zachodzi równość f(- 2) f(- 1) = f(1) * f * (2) ? b) Czy funkcja f jest różnowartościowa? c) Czy funkcja f ma miejsca zerowe?