3.105. Z kawałka płótna w kształcie trójkąta rów noramiennego o podstawie 4 m i wysokości opusz czonej na tę podstawę równej 3 m hafciarka chce wyciąć prostokątny obrus w sposób przedstawiony na rysunku obok. Jakie sa, aby jego powierzchnia była największa? powinny być wymiary obru

3.105. Z kawałka płótna w kształcie trójkąta rów noramiennego o podstawie 4 m i wysokości opusz czonej na tę podstawę równej 3 m hafciarka chce wyciąć prostokątny obrus w sposób przedstawiony na rysunku obok. Jakie sa, aby jego powierzchnia była największa? powinny być wymiary obru