3.106. Przez rozpuszczalność substancji rozumiemy maksymalną ilość tej substan cji, wyrażoną w gramach, którą można rozpuścić w 100 gramach rozpuszczalnika danej temperaturze. Wykres poniżej przedstawia tę zależność dla trzech substan w cji: siarczanu miedzi, chlorku sodu i azotanu potasu. Korzystając z wykresu odpowiedz na poniższe pytania. a) Której substancji można rozpuścić najwięcej w temperaturze 10°C? b) w jakiej temperaturze siarczan miedzi i chlorek sodu mają taką sama rozpuszczalność w wodzie? c) W jakiej temperaturze rozpuści się maksymalnie 60 w 100 g wody? g azotanu potasu d) z wykresu można odczytać, że w temperaturze 20°C rozpusz czalność siarczanu miedzi wynosi 20g / 100 g wody. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu. 70 60 50 40 30 20 10- chlorek sodu Siarczan miedzi (8/100 g wody azotan potasu rozpuszczalnosc 10 20 30 40 50 60

3.106. Przez rozpuszczalność substancji rozumiemy maksymalną ilość tej substan cji, wyrażoną w gramach, którą można rozpuścić w 100 gramach rozpuszczalnika danej temperaturze. Wykres poniżej przedstawia tę zależność dla trzech substan w cji: siarczanu miedzi, chlorku sodu i azotanu potasu. Korzystając z wykresu odpowiedz na poniższe pytania. a) Której substancji można rozpuścić najwięcej w temperaturze 10°C? b) w jakiej temperaturze siarczan miedzi i chlorek sodu mają taką sama rozpuszczalność w wodzie? c) W jakiej temperaturze rozpuści się maksymalnie 60 w 100 g wody? g azotanu potasu d) z wykresu można odczytać, że w temperaturze 20°C rozpusz czalność siarczanu miedzi wynosi 20g / 100 g wody. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu. 70 60 50 40 30 20 10- chlorek sodu Siarczan miedzi (8/100 g wody azotan potasu rozpuszczalnosc 10 20 30 40 50 60