3.107. Poniższy wykres przedstawia przebieg temperatury w ciągu pewnej marco wej doby di: -1 1000 120 1500 200 2400 godz.) Przeanalizuj rysunek i odpowiedz na poniższe pytania. a) b) O której godzinie zanotowano najniższą temperaturę, i ile ona wynosiła? lle stopni wynosiła różnica pomiędzy najwyższą i najniższą temperaturą tej doby? c) W jakich godzinach temperatura rosła? d) W jakich godzinach temperatura wynosiła 4°C?

3.107. Poniższy wykres przedstawia przebieg temperatury w ciągu pewnej marco wej doby di: -1 1000 120 1500 200 2400 godz.) Przeanalizuj rysunek i odpowiedz na poniższe pytania. a) b) O której godzinie zanotowano najniższą temperaturę, i ile ona wynosiła? lle stopni wynosiła różnica pomiędzy najwyższą i najniższą temperaturą tej doby? c) W jakich godzinach temperatura rosła? d) W jakich godzinach temperatura wynosiła 4°C?