3.110. Poniższy wykres przedstawia zależność pomiędzy prędkością, z jaką porusza się ciało, a czasem 27 24 21 18 12 9 6 3+ V prędkość [5] 8 9 10 11 12 13 14 15 czas (s] a) Jakim ruchem poruszało się ciało w ciągu pierwszych 6 sekund? Oblicz przyspie szenie, z jakim poruszało się to ciało. b) Od 6 sekundy ciało poruszało się ruchem jednostajnym. Podaj prędkość tego ruchu. c) Jaką drogę przebyło to ciało w ciągu pierwszych 12 sekund? d) Oblicz średnią prędkość tego ciała w ją w km/h . czasie pierwszych 12 sekund ruchu. Wyraz

3.110. Poniższy wykres przedstawia zależność pomiędzy prędkością, z jaką porusza się ciało, a czasem 27 24 21 18 12 9 6 3+ V prędkość [5] 8 9 10 11 12 13 14 15 czas (s] a) Jakim ruchem poruszało się ciało w ciągu pierwszych 6 sekund? Oblicz przyspie szenie, z jakim poruszało się to ciało. b) Od 6 sekundy ciało poruszało się ruchem jednostajnym. Podaj prędkość tego ruchu. c) Jaką drogę przebyło to ciało w ciągu pierwszych 12 sekund? d) Oblicz średnią prędkość tego ciała w ją w km/h . czasie pierwszych 12 sekund ruchu. Wyraz