3.115. Dany jest okrągo: c) B(5, 1) d) C(3, – 2) 7. Wyznacz równanie okręgu , będą. (x – 3) ^ 2 + (y + 1) ^ 2 = 7 cego obrazem okręguo w symetrii osiowej względem prostej k, jeśli: a) k / x – 4 = 0 b) k / y + 2 = 0 c) k / y = x – 2 O 1 d) k / 2 * x + y – 1 = 0

 3.115. Dany jest okrągo: c) B(5, 1) d) C(3, – 2) 7. Wyznacz równanie okręgu , będą. (x – 3) ^ 2 + (y + 1) ^ 2 = 7 cego obrazem okręguo w symetrii osiowej względem prostej k, jeśli: a) k / x – 4 = 0 b) k / y + 2 = 0 c) k / y = x – 2 O 1 d) k / 2 * x + y – 1 = 0

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz