3.114. Dany jest okrako x ^ 2 + y ^ 2 – 4x + 6y – 3 = 0 . Wyznacz równanie okręgu O 2 będącego obrazem okręgu o w symetrii środkowej względem punktu: a) O(0, 0) b) A(- 4, 6)

3.114. Dany jest okrako x ^ 2 + y ^ 2 – 4x + 6y – 3 = 0 . Wyznacz równanie okręgu O 2 będącego obrazem okręgu o w symetrii środkowej względem punktu: a) O(0, 0) b) A(- 4, 6)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz